Manual de utilizare

I. PRINCIPII DE BAZĂ
    1. Concepte generale
    2. Configurația anunțurilor
    3. Promovarea anunțurilor
    4. Asumarea răspunderii
    5. Securitate și intimitate
II. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORILOR ȘI FOLOSIREA CONTULUI PERSONAL
    1. Înregistrarea utilizatorilor
    2. Accesarea contului personal și folosirea autentificată a platformei
    3. Accesarea și modificarea profilului și a setărilor contului personal
    4. Recuperarea parolei
III. PAGINA PRINCIPALĂ
IV. PAGINA ANUNȚURI
    1. Căutarea și vizualizarea seturilor de anunțuri
    2. Afișarea anunțurilor individuale
    3. Operațiuni posibile asupra anunțurilor
V. GESTIONAREA ANUNȚURILOR PROPRII
    1. Publicarea, actualizarea și ștergerea anunțurilor
    2. Notificarea acțiunilor utilizatorilor asupra anunțurilor proprii
    3. Vizualizarea și distribuirea anunțurilor
    4. Actualizarea stării și expirarea anunțurilor
VI. GESTIONAREA ANUNȚURILOR VIZATE
VII. CONSIDERAȚII FINALE

 

 

I. PRINCIPII DE BAZA

1. CONCEPTE GENERALE

Creșterea populației planetei, proliferarea societății de consum și împuținarea resurselor naturale au condus în ultimele decenii la necesitatea schimbării modului în care funcționează economia și comunitățile noastre.

Alături de tranzacțiile vânzare-cumpărare obișnuite care au loc pe piața de bunuri și servicii, la nivel internațional este tot mai mult încurajată aplicarea economiei circulare și a economiei partajate (”sharing economy”), pentru avantajele multiple pe care le prezintă.

Economia circulară este un sistem economic ce generează foarte puține deșeuri nefolosibile în alte scopuri decât cele inițiale, prin mutarea atenției pe toate fazele de producție, prestare servicii și utilizare propriu-zisă la consumatorii finali și intermediari, începând cu procurarea materiei prime și proiectarea sistemelor oferite și sfârșind cu colectarea, re-valorificarea și depozitarea deșeurilor. Scopul primordial este de a reține și spori valoarea capitalurilor de orice fel, pentru cât mai mult timp. Astfel, sunt favorizate abordările precum:

 • procurarea materiilor prime și componentelor de tip ecologic / alternativ, proiectare ecologică, folosirea produselor secundare / resturilor / rebuturilor, folosirea alternativă a produselor, cascadarea folosirii produselor și a materialelor, reutilizare, redistribuire, recondiționare (renovare, restaurare, refabricare etc.), reparare și întreținere, reconstituire din componente, reconfigurare și reasamblare, adaptare, upgradare, revalorificare, transformare în compost, recuperare și refolosire energie, recuperare și distribuție inversă a deșeurilor folosibile, reciclare, transformare a deșeurilor în energie, personalizare a serviciilor și produselor, simbioză industrială, aplicare a economie partajate, compatibilizare și standardizare, precum și alte forme de aplicare a economiei circulare.

 Economia partajată privește în speță punerea și folosirea în comun a sistemelor de orice tip, cu avantaje pentru toate părțile implicate. În fapt, economia partajată este o ramură a economiei circulare, favorizând abordări precum:

 • închirierea, arendarea, leasing-ul, acordarea superficiei / uzufructului, folosirea prin abonare / cotizare / contribuire, revânzarea, conlucrarea, folosirea / punerea în comun, partajarea (împărțirea), împrumutul, darea la schimb, colectarea de la mai mulți (crowdsourcing), finanțarea de la mai mulți (crowdfunding), ajutorul financiar pentru afacere, sponsorizarea, donarea, îngrijirea, precum și alte forme de aplicare a economiei partajate.

Cu toții am observat efectele importante create de aplicarea acestor principii, exemplele clasice fiind Uber, BlaBlaCar, AirBnb și altele.

Bursa Disponibilităților implementează conceptele mai sus amintite, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice, fiecare anunț presupunând încadrarea într-una din categoriile de vânzare-cumpărare obișnuită, economie partajate sau economiei circulară. Beneficiile unei astfel de platforme sunt evidente. La nivel individual, cererea, oferta și propunerile pot fi satisfăcute pe mai multe paliere și își găsesc mai repede partenerii de tranzacționare. La nivel macro, capitalurile existente sunt valorificate și circulate în așa fel încât economia și comunitățile să funcționeze la parametri optimi și sustenabili.

În plus, pentru a acoperi cât mai multe spectre existențiale, platforma facilitează de asemenea schimburile necomerciale, acțiunile voluntare și acțiunile umanitare.

 

2. CONFIGURAȚIA ANUNȚURILOR

Orice persoană fizică sau juridică deține DISPONIBILITĂȚI (bunuri, competențe, relații timp etc.), pe care ar dori să le valorifice într-un fel sau altul, având nevoie de o platformă care să indice posibilitățile de punere în valoare și să faciliteze tranzacțiile cu partenerii potențiali. DISPONIBILITĂȚILE existente în viața și activitățile persoanelor și organizațiilor au fost structurate de către Bursa Disponibilităților în următoarele categorii:

 • Abilități, competențe, slujbe *
 • Acțiuni, obligațiuni
 • Animale, plante
 • Artă, artizanat, design, peisagistică
 • Brevete, mărci, drepturi autor **
 • Colaborări, relaționări ***
 • Cunoștințe, informații, idei
 • Cursuri, instructaje, mentorat ****
 • Energie (de orice fel)
 • Francize
 • Produse
 • Resurse, uneltele, linii de producție *****
 • Servicii
 • Sisteme produs-serviciu
 • Spații, medii de desfășurare ******
 • Sume de bani
 • Timp
 • Alte disponibilități.

* Categoria include și talentele.

** Categoria vizează brevetele de invenție (patentele), mărcile înregistrate și drepturile de autor.

*** Categoria ”relaționări” țintește punerea în relație a entităților de orice fel, nu neapărat în scopul colaborării imediate, ci în scopul cunoașterii și experimentării (ex. business cocktail sau trăirea unor experiențe turistice).

**** Categoria include și antrenamentele.

***** Categoria vizează liniile de producție predate temporar sau permanent.

****** Categoria privește mediile fizice, digitale și contextuale definite de anumiți parametri: vad comercial, luminozitate, posibilități de colaborare la fața locului etc.

Notă: Bursa Disponibilităților nu acceptă relaționări de tip matrimonial.

Implementarea propriu-zisă în platformă a principiilor prezentate mai sus se realizează prin configurarea anunțurilor de următoarea manieră:

 • Câmpuri obligatorii, necesare pentru o cât mai bună caracterizare și organizare a ofertelor, cererilor și propunerilor, ținând de asemenea cont de confidențialitatea și intimitatea utilizatorilor ce postează:
  • Titlu anunț
  • Tip tranzacție, cu următoarele opțiuni posibile (selecție unică): cerere, oferă, propunere
  • Tip disponibilitate, cu opțiuni posibile (selecție unică) în plaja categoriilor menționate în paragraful anterior (produse, servicii, sisteme produs-serviciu, energie etc.)
  • Descriere
  • Județ
  • Scopul tranzacționării, cu opțiuni posibile (selecție unică) în plaja abordărilor menționate în subcapitolul anterior: vânzare-cumpărare obișnuită, economie partajată, economie circulară, schimburi necomerciale, acțiuni voluntare, acțiuni umanitare;
 • Câmpuri opționale, ce susțin cu detalii suplimentare ofertele, cererile și propunerile utilizatorilor:
  • Localitate, ce poate avea orice valoare textuală
  • Unitate de măsură, ce poate avea orice valoare textuală
  • Cantitate, ce poate avea orice valoare textuală
  • Calitate, cu următoarele opțiuni posibile (selecție unică): superioară, medie, inferioară, variabilă, dependentă de comandă
  • Preț unitar, ce poate avea orice valoare textuală
  • Preț total, ce poate avea orice valoare textuală
  • Felul plății, cu următoarele opțiuni posibile (selecție unică): în avans, la predare-preluare, după folosire, la termen, în funcție de consum și intensitate, în funcție de durată, rate, leasing, comision, donație, sponsorizare, alte modalități de plată, neaplicabil
  • Formalizarea plății, cu următoarele opțiuni posibile (selecție unică): factură, chitanță, bon, tranzacție și factură online, alte metode, pro-bono
  • Necesitate contract, cu următoarele opțiuni posibile (selecție unică): da, nu, alte forme de legalizare
  • Adresant anunț, cu următoarele opțiuni posibile (selecție multiplă): oricine, companii private, instituții publice, universități, clustere, asociații (inclusiv ONG), persoane fizice, comunități ad-hoc
  • Valabilitatea disponibilității, ce poate avea orice valoare textuală *
  • Localizarea disponibilității, cu următoarele opțiuni posibile (selecție unică): fixată fizic, deplasabilă, online, stabilită de comun acord
  • Modalitatea de livrare, cu următoarele opțiuni posibile (selecție unică): față în față, prin curierat, digitală, variantă combinată
  • Activități comune, cu următoarele opțiuni posibile (selecție unică): ajustare mutuală în timp real, supervizare directă, stabilire prealabilă a proceselor de lucru, stabilire prealabilă a caracteristicilor de rezultat, instruire prealabilă, stabilire prealabilă a principiilor și valorilor de urmat  **
  • Returnare după folosire, cu următoarele opțiuni posibile (selecție unică): în aceleași condiții ca la primire, parțială, neaplicabilă  ***
  • Etichete (tag-uri), ce pot avea valori textuale în forma sintagmelor-cheie separate de virgule (care vor ajuta la identificarea disponibilității și organizarea informațiilor pe platformă)
  • Număr de telefon pentru contactare
  • Adresă de email pentru contactare
  • Sit web aferent anunțului
  • Facebook aferent anunțului
  • Galerie de imagini.

* Acest câmp specifică perioada de timp în care disponibilitatea poate fi accesată.

** Stabilirea activităților comune este necesară pentru sincronizarea în bune condiții a partenerilor, de ex. atunci când sunt folosite în comun anumite bunuri.

*** O disponibilitate poate fi uneori returnată după folosire, fiind necesară astfel precizarea condițiilor de predare înapoi.

 

3. PROMOVAREA ANUNȚURILOR

În primele luni după lansare, platforma nu va facilita promovarea anunțurilor (evidențierea acestora în operațiunile de căutare și pe anumite pagini). Ulterior, când numărul anunțurilor va crește, vor fi publicate regulile și mecanismele în baza cărora se va putea face promovarea.

 

4. ASUMAREA RĂSPUNDERII

Asumarea răspunderii pentru prezența, accesarea și activitățile desfășurate prin intermediul platformei Bursa Disponibilităților este descrisă în pagina Termeni și condiții.

 

5. SECURITATE ȘI INTIMITATE

Bursa Disponibilităților este în așa fel implementată încât protejează din punct de vedere cibernetic informațiile și activitățile desfășurate pe platformă.

Principiile intimității au fost de asemenea asigurate cu privire la respectarea cerințelor GDPR și oferirea posibilității utilizatorilor de a decide datele de contact publicate pentru fiecare anunț în parte, precum și configurația profilul propriu ce este vizibil public (ex. poză de profil și imagine de fundal).

 

 


II. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORILOR ȘI FOLOSIREA CONTULUI PERSONAL

1. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORILOR

Înregistrarea utilizatorilor se face apăsând butonul ”Înregistrare” de pe prima pagină a platformei. În acest proces, utilizatorul este susținut de afișarea unor explicații în fiecare dintre câmpurile ce trebuie completate. ”Scop admin.” reprezintă o informație care va fi folosită doar în scopuri administrative interne (private) de către administratorul platformei, pe când indicația ”public” reprezintă un conținut care va fi vizibil oricui. Parola e necesar a fi introdusă și a doua oară, pentru re-confirmarea acesteia.

După înregistrarea cu succes, utilizatorul va trebui să închidă manual fereastra aferentă.

 

2. ACCESAREA CONTULUI PERSONAL ȘI FOLOSIREA AUTENTIFICATĂ A PLATFORMEI

Accesarea contului personal se realizează prin apăsarea butonului ”Autentificare” din antetul Bursei Disponibilităților și introducerea adresei personale de email sau a ”numelui de autentificare” setate în procesul de înregistrare, precum și a parolei proprii.

De notat este faptul că la 5 încercări repetate eșuate de a accesa contul personal, platforma va bloca accesul utilizatorului în cauză. Pentru deblocare, va fi necesară contactarea administratorului (vezi secțiunea VII).

 

3. ACCESAREA ȘI MODIFICAREA PROFILULUI ȘI A SETĂRILOR CONTULUI PERSONAL

Odată intrat în contul propriu prin intermediul autentificării, utilizatorul poate opta pentru configurarea profilului sau a contului propriu și pentru schimbarea parolei, prin folosirea butoanelor ”Profil”, ”Editează contul”, respectiv ”Schimbă parola”, ce sunt accesibile în dreptul imaginii de profil.

Schimbarea parolei este intuitivă, folosind opțiunea menționată mai sus.

Editarea contului necesită 5 câmpuri obligatorii:

 • nume & prenume (în scop administrativ / intern),
 • nume vizibil publicului,
 • adresa de email privată (în scop administrativ) și
 • județul de rezidență al utilizatorului.

Este opțională introducerea următoarelor informații (ambele vizibile publicului):

 • număr de telefon și
 • adresă de email publică.

Prin apăsarea săgeții ce corespunde butonului ”Setări cont”, utilizatorul poate selecta opțiunea ”Confidențialitate”, care conduce la fereastra de configurare a informațiilor ce vor fi sau nu afișate publicului (când utilizatorii fac click pe autorul anunțurilor):

 • informațiile personale (județ, număr de telefon, adresă de email publică),
 • anunțurile postate de utilizator (întregul set al acestora) și
 • anunțurile favorite marcate de utilizator pe platformă.

După configurarea acestor setări de confidențialitate, utilizatorul se poate întoarce în panoul ”Contul meu”, folosind opțiunea aferentă care apare prin apăsarea săgeții ce corespunde butonului ”Setări cont”.

Vizualizarea profilului propriu conține 4 secțiuni:

 • informații personale (județ, telefon și email vizibile publicului – dacă acestea două din urmă au fost setate),
 • anunțurile proprii postate pe platformă,
 • recenziile pe care utilizatorul le-a scris de-a lungul timpului și
 • anunțurile favorite aparținând altor utilizatori, marcate pe platformă de către utilizatorul în cauză (spre a fi identificate ușor ulterior).

 

4. RECUPERAREA PAROLEI

Pentru recuperarea parolei, în fereastra de autentificare (vezi secțiunea II.2), utilizatorul va apăsa link-ul ”Ai uitat parola?”, va introduce adresa de email cu care s-a înregistrat pe platformă și va aștepta primirea parolei de la administrator pe această adresă de email.

 

 


III. PAGINA PRINCIPALĂ

Pagina principală poate fi accesată la locația www.bursadisponibilitatilor.ro sau apăsând logo-ul Bursei Disponibilităților oriunde de pe platformă.

Această pagină conține:

 • Bara simplă de căutare a anunțurilor, după câmpurile ”Tip tranzacție”, ”Județ” și ”Caută după…”,
 • Categoriile de anunțuri (vezi secțiunea I.2), reprezentând conceptul de bază implementat de platforma Bursa Disponibilităților și
 • Bara avansată de căutare a anunțurilor, care, în plus față de bara simplă, conține și butonul pentru afișarea filtrelor de detaliu.

Folosirea celor două tipuri de bare de căutare este intuitivă, filtrele de detaliu reflectând configurația anunțurilor descrisă în secțiunea I.2.

 

 


IV. PAGINA ”ANUNȚURI”

1. CĂUTAREA ȘI VIZUALIZAREA SETURILOR DE ANUNȚURI

Pagina Anunțuri conține colecția de anunțuri neexpirate, existente la un moment dat pe platformă.

Folosind butoanele din antetul paginii, aceste anunțuri pot fi afișate după un format de tip listă sau de tip grilă de 1 până la 5 anunțuri pe rând. De asemenea, anunțurile pot fi sortate după titlu, noutate, calificativ, promovare (notă: această facilitate va fi disponibilă ulterior),  preț unitar și preț total.

Filtrele de detaliu sunt de asemenea prezente în antetul paginii și pot fi folosite intuitiv, introducând informația căutată în câmpurile stas ce corespund anunțurilor (vezi secțiunea I.2). Este important de reținut faptul că filtrele de detaliu lucrează în conjuncție cu bara de căutare din antet, adică afișarea anunțurilor se realizează folosind informațiile introduse în ambele instrumente amintite.

Prin selectarea câmpului ”Caută după…” a barei de căutare, sunt pre-afișate toate categoriile de anunțuri ale platformei, însă utilizatorul poate introduce orice informație pe care o consideră necesară în acest câmp, pentru identificarea anunțurilor vizate. Dacă utilizatorul selectează totuși una dintre categoriile disponibilităților, toate anunțurile aparținând acestei categorii vor fi afișate imediat, fără a se mai ține seama de completarea celorlalte câmpuri din bara de căutare (i.e. ”Tip tranzacție ” și ”Județ”).

Căutarea și vizualizarea anunțurilor pe Bursa Disponibilităților poate fi efectuată de către oricine, inclusiv de către utilizatorii neautentificați.

De remarcat este faptul că prețul unitar este afișat cu o etichetă verde pe imaginea aferentă anunțurilor și nu prețul total.

 

2. AFIȘAREA ANUNȚURILOR INDIVIDUALE

Odată identificat setul de anunțuri potrivite criteriilor de căutare introduse, acestea pot fi vizualizate individual, dând click pe elementele active ale acestora: titlu, imagine reprezentativă și butonul ”Citește mai mult”.

Informațiile anunțurilor sunt afișate în două locații:

 • Secțiunile ”Descriere”, ”Recenzii”, ”Imagini” și
 • Panoul cu câmpuri specifice (vezi secțiunea I.2), printre care și datele de contact specifice anunțului.

Notă: În cazul în care un autorul nu a menționat datele de contact aferente unui anunț, utilizatorul poate face click pe numele autorului, încercând astfel să identifice datele generale de contact ale autorului, dacă acesta și-a publicat informațiile aferente (adică și-a specificat datele publice de contact și a făcut setările de confidențialitate corespunzătoare).

 

3. OPERAȚIUNI POSIBILE ASUPRA ANUNȚURILOR

Asupra oricărui anunț pot fi desfășurate următoarele operațiuni, apelând la butoanele corespunzătoare din pagina de afișare a acestuia:

 • Scrierea unei evaluări publice la adresa anunțului, conținând un calificativ și un conținut textual,
 • Raportarea către administrator a anunțului, pentru cauze ce țin de: conținut ireal, conținut inadecvat, încălcare a drepturilor sau spam, precum și
 • Distribuirea anunțului pe rețelele de socializare Facebook și Twitter sau pe email.

Orice utilizator al platformei poate evalua public sau raporta către administrator un anunț. Aceste operațiuni se efectuează inclusiv de către utilizatorii neautentificați, aceștia fiind totuși obligați să își menționeze numele și adresa de email (ce va fi disponibilă doar administratorului).

 

 


V. GESTIONAREA ANUNȚURILOR PROPRII

1. PUBLICAREA, ACTUALIZAREA ȘI ȘTERGEREA ANUNȚURILOR

Inițierea, scrierea și publicarea unui anunț de către un utilizator se poate face doar în baza autentificării prealabile pe platformă. În acest proces, utilizatorul este ghidat de informațiile existente pe pagina Adaugă anunț, fiind invitat să introducă cât mai multe elemente definitorii (vezi secțiunea I.2).

Primul set al detaliilor unui anunț nou este cel mai important, de aceea, marea majoritate a acestor detalii sunt câmpuri obligatorii (fiind marcate cu steluță).

Următoarele seturi de detalii sunt opționale (deși pot reprezenta indicii importante pentru viitorii colaboratori):

 • Cantitate, calitate, preț, formalizare,
 • Alte detalii,
 • Date de contact și
 • Galerie de imagini (maxim 5 la număr, mai mici de 3 MB).

Unele dintre câmpurile anunțului sunt pre-formatate (ex. adresă email), au valori prestabilite (ex. o listă de opțiuni) sau sunt libere, utilizatorul putând să introducă ce informații dorește.

În cazul în care introducerea informațiilor anunțului este întreruptă din diverse motive, utilizatorul poate accesa din nou pagina Adaugă anunț, iar platforma va prezenta posibilitatea de a relua editarea anunțului inițiat în prealabil.

După trimiterea anunțului spre publicare, autorul va primi două înștiințări pe email: una pentru a confirma primirea anunțului de către administratorul Bursei Disponibilităților și o a doua pentru a anunța aprobarea și publicarea acestuia.

Anunțul va putea fi vizualizat de către utilizatorii platformei pe pagina Anunțuri doar după aprobarea și publicarea acestuia de către administrator.

Actualizarea unui anunț va putea fi realizată de autor doar după aprobarea acestuia de către administratorul platformei, folosind link-ului ”Editează” din panoul de vizualizare a anunțului.

Ștergerea unui anunț se efectuează prin folosirea link-ului ”Șterge” din panoul de vizualizare a anunțului.

 

2. NOTIFICAREA ACȚIUNILOR UTILIZATORILOR ASUPRA ANUNȚURILOR PROPRII

Pentru toate raportările sau evaluările publice (mesajele) referitoare la un anunț, autorul va fi notificat automat pe email, pentru a putea reacționa corespunzător.

 

3. VIZUALIZAREA ȘI DISTRIBUIREA ANUNȚURILOR

Colecția proprie de anunțuri poate fi vizualizată de autori folosind butonul ”Anunțurile mele”, existent pe paginile Anunțuri și Adaugă anunț. O modalitate alternativă de a realiza acest lucru este accesând profilul propriu (vezi secțiunea II.3).

Creșterea șanselor de a găsi colaboratori pentru un anunț postat se face prin distribuirea acestuia pe rețelele de socializare Facebook și Twitter sau pe email, apelând la butonul ”Distribuie” din panoul de vizualizare a anunțului în cauză.

 

4. ACTUALIZAREA STĂRII ȘI EXPIRAREA ANUNȚURILOR

Un aspect foarte important pentru igiena Bursei Disponibilităților și pentru confortul autorilor (ex. pentru a nu mai fi contactați inutil) este menținerea stării anunțurilor la zi. În acest scop, autorii sunt rugați să actualizeze câmpul ”Descriere” în conformitate cu schimbările survenite asupra anunțului sau să șteargă anunțul, în cazul în care tranzacția s-a produs complet / anunțul nu mai este valabil.

De asemenea, de notat este faptul că anunțurile expiră automat după 3 luni de la publicare. Pentru a republica aceste anunțuri, este necesar să fie contactat administratorul platformei (vezi secțiunea VII).

 

 


VI. GESTIONAREA ANUNȚURILOR VIZATE

În ceea ce privește gestionarea anunțurilor aparținând altor utilizatori, următoarele operațiuni pot fi întreprinse:

 • Marcarea anunțurilor favorite și vizualizarea întregului set al acestora – accesând profilul propriu (vezi secțiunea II.3),
 • Contactarea autorului anunțului (vezi secțiunea IV.2),
 • Evaluarea publică / recenzarea anunțurilor (vezi secțiunea IV.3),
 • Raportarea anunțurilor către administrator, pentru semnalarea neregulilor aferente și
 • Distribuirea anunțurilor pe rețelele de socializare Facebook și Twitter sau pe email.

 


VII. CONSIDERAȚII FINALE

Rugămintea administratorului Bursa Disponibilităților către utilizatorii acesteia este de a păstra igiena platformei, prin postarea doar a unor anunțuri relevante (exclus cele matrimoniale), evaluarea publică și raportarea cu seriozitate a anunțurilor existente, precum și prin menținerea la zi a stării anunțurilor (vezi secțiunea V.4). De asemenea, conduita utilizatorilor este necesar a fi civilizată și respectuoasă.

Pentru orice problemă generală sau tehnică (ex. propuneri de îmbunătățire, reactivare a anunțurilor după expirare, semnalarea problemelor altele decât raportările etc.), administratorul platformei poate fi contactat în două moduri, fie folosind formularul de pe pagina Contact, fie utilizând fereastra chat ”Conversați cu noi” din partea dreaptă a navigatorului web. Administratorul va răspunde cât de repede posibil.

Notă: Problemele comerciale, juridice sau morale care rezultă din folosirea platformei nu țin de Bursa Disponibilităților, după cum este menționat în clar pe pagina Termeni și condiții.