Termeni și condiții

Descrierea Platformei și a scopului vizat

 

”Bursa disponibilităților” este o platformă civică online, constituită de o echipă cu inițiativă, în vederea menținerii și dezvoltării economiei în acestă criză, cauzată de pandemia cu virusul Covid-19.

 

Prezenta platformă nu este asumată de vreo organizație cu personalitate juridică.

 

Platforma ”Bursa disponibilităților” este dedicată în principal afacerilor și vizează îmbunătățirea, pe cât posibil a sectorului economic, prin oferirea de idei și soluții în acest scop. Platforma își propune susținerea motoarelor economiei în timpul crizelor, neîntreruperea lanțurilor și sistemelor de furnizori / colaborărilor / fluxurilor financiare / paradigmelor benefice etc.

 

Platformă pusă la dispoziție se caracterizează ca fiind, aproape complet, autonomă, simplă, directă, rapidă și la dispoziția Utilizatorilor.

 

Despre Utilizatori

 

Termenul ”Utilizatorul” reprezintă toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează și utilizează platforma, indiferent de motivul sau scopul vizat.

 

Utilizatorii vor avea posibilitatea utilizării Platformei prin creearea unui cont personal, furnizarea datelor sale precum nume, prenume, județ, adresă email, precum și acceptarea expresă Termenilor și Condițiilor.

 

Prin accesarea Platformei, Utilizatorul își exprimă acordul de utilizare în conformitate cu acești Termeni și condiții.

 

Utilizatorul garantează următoarele:

 • în cazul persoanelor fizice, că a împlinit vârsta de 18 ani și are capacitate de exercițiu deplină;
 • în cazul persoanelor juridice, că este o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții acestora sunt în mod valabil autorizați să-și exprime acordul legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Platformei.
 • este de acord să furnizeze informații corecte, clare și reale și, pe cât posibil să actualizeze în mod corect aceste informații.
 • garantează că are dreptul și autoritatea de a utiliza serviciile conform prezenților termeni și condiții.

 

Utilizatorul este responsabil de propriile acțiuni, de informațiile și materialele postate în cadrul Platformei, precum de consecințele pe care acestea le pot avea.

 

Utilizatorul acționează în mod autonom și este deplin responsabil de propriile acțiuni precum și de toate consecințele directe sau indirecte pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor încărcate și  puse la dispoziție în mod public în cadrul Platformei.

 

Platforma poate asigura confidențialitatea și intimitatea Utilizatorilor, în măsura în care aceștia își exprimă această opțiune.

 

Fiecare dintre Utilizatori este răspunzător pentru publicarea sau nu a datelor sale personale.

 

Tranzacțiile care pot fi determinate ca urmare a utilizării prezentei platforme, vor fi responsabilitatea directă a Utilizatorului, echipa noastră neasumându-și vreo răspundere în acest sens.

 

Utilizatorii se obligă să respecte prevederile Regulamentului european nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor („GDPR”)-intrat în vigoare în 25.05.2018, precum și prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului, adoptată de Parlamentul României.

 

Responsabilitățile Utilizatorului

 

Utilizator este responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încarcă pe Platforma online și a punerii acestora la dispoziția publicului.

 

Utilizatorul se obligă:

 • să nu publice material cu drept de autor, dacă nu este autorul sau dacă nu deșine permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 • să nu publice materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt Utilizator, persoană fizică sau juridică;
 • să nu publice materiale cu conținut ilegal;
 • să nu publice materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;
 • să nu încarce, posteze, difuzeze sau transmite în alt mod orice conținut pentru care nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);
 • să nu încarce, posteze, difuzeze sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, „junk mail”, „spam”, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări;
 • să nu promoveze sau să furnizeze informații despre modul de derulare a activităților ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime față de animale.

 

Moderarea publicațiilor/postărilor în cadrul Platformei

 

Operatorii echipei noastre au dreptul de a modera, respectiv a verifica informații și postările publicate pe Platformă, în scopul înlăturării postărilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de ex: au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor moravuri, induc în eroare ceilalți Utilizatori, etc.).

 

Legături Externe

 

În cazul în care website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, în conformitate cu specificațiile website-uriloe/paginilor respective, echipa noastră nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.

 

De regulă, includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută în beneficiul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.

 

Întrucât în cadrul Platformei nu poate fi garantat controlul actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

 

Întregul conținut al Platformei, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea Utilizatorilor și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

 

Publicările/postările Utilizatorilor sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând acestora, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

Proprietatea materialelor și informațiilor furnizate

 

Platforma nu are vreun drept de proprietate asupra materialelor pe care Utilizatorii le furnizează (inclusiv observațiile și sugestiile) sau pe care le postează, încărcă sau trimite. Cu toate acestea, transmițând aceste materiale,  Utilizatorul este de acord să acorde Platformei permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice și să traducă; să menționeze numele Utilizatorului în legătură cu materialul transmis.

 

Nu vor fi acordate și nici pretinse niciun fel de compensații pentru utilizarea materialului în modalitatea mai sus menționată.

 

Modificarea Termenilor și a Condițiilor

 

Platforma ”Bursa Disponibilităților” își rezervă dreptul de a modifica, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului regulament, incluzând, dar nelimitându-se la acestea: termeni, politici de funcționare/utilizare.

 

Această opțiune va putea fi efectuată fără notificări sau înștiințări prealabile. Folosirea continuă a serviciilor reprezintă acordul Utilizatorului asupra acestor modificări.

 

Utilizatorului îi revine, în întregime, responsabilitatea verificării periodice a modificărilor și schimbărilor intervenite în cadrul termenilor și a condițiilor de utilizare,  precum și a corectitudinii datelor de contact furnizate de acesta.

 

Răspunderea

 

Întreaga răspundere civilă și penală pentru informațiile publicate și/sau transmise în cadrul Platformei de către Utilizator, precum și pentru consecințele care pot apărea în urma acestor activități, revine în exclusivitate Utilizatorului.

 

Generalități

 

În cazul în care vreuna dintre prevederile din conținutul „Termenilor & Condițiilor” este considerată invalidă de către instanțele legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale „Termeni & Condiții”, acestea rămânând în vigoare.